Hoạt động công ty

Hoạt Động Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công

15/08/2019

Nhằm nâng cao tình đoàn kết và tạo sự kết nối giữa các thành viên trong 3 sàn liên kết: Phú Hưng Gia – SHReal – Hưng Điền, cũng như tạo điều kiện cho toàn thể nhân viên có thời gian nghỉ ngơi, giải trí và tham quan. Ngày 10/8 vừa qua, Phú Hưng Gia – SHReal – Hưng Điền đã tổ chức chương trình hoạt động Team Building cho toàn thể các thành viên công ty và cũng như các thành viên trong sàn liên kết tại Happy Forest Resort Vũng Tàu.

 

Trong chuyến đi lần này, các thành viên đã được khám phá thêm nhiều bất ngờ thú vị về vùng đất Vũng Tàu “tưởng quen mà lạ”, từ các món ăn dân dã đậm chất miền Trung, Nam Bộ đến những khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp của thành phố biển. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động Team Building lần này không chỉ đem đến những trải nghiệm thú vị mà còn là động lực cho toàn bộ các thành viên của Phú Hưng Gia – SHReal – Hưng Điền có cơ hội gắn kết hơn với các đồng nghiệp; nâng cao thêm tinh thần đoàn kết; tiếp tục cố gắng, phát huy hết khả năng của mình nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất.

 

 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
 • Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công
Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành CôngTeam Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công

 

Team Building 2019: Kết Nối Tạo Nên Thành Công 

Bản quyền © 2020 thuộc về phuhunggia.vn